Programunk

A Kosárovi Program fő célja, hogy az óvodás korosztály (4-7 évesek) minél szélesebb rétegeit bevezesse a kosárlabda sportághoz kapcsolódó, játékos-, labdás-koordinációfejlesztésbe, ügyesítésbe a lehető legszínesebb, játékosabb, formában az óvodák tornatermében tartott, délutáni, foglalkozások keretén belül.
  • Fontosnak tartjuk, hogy a családoknak "helybe hozzuk" a sportfoglalkozásokat. A résztvevő óvodák tornatermében tartjuk az edzéseket.
  • A foglalkozásokat heti 1-2 alkalommal, 40 perces időtartamban, 12-20 fős vegyes csoportokban, 4-7 éves óvodások számára tartják, a korosztály sajátosságait ismerő tapasztalt testnevelők, kosárlabdával foglalkozó szakemberek.
  • A foglalkozások gyakori váltások és dominánsan játékos feladatok révén alkalmazkodnak a korosztály rövid koncentrációs képességéhez.
Feladatunknak tartjuk, hogy utánpótlást biztosítsunk egy olyan sportágnak, mely népszerűsége ellenére rangján alul kezelt, és évek óta az életben maradásért küzd.
Együttműködésben dolgozunk a kosárovis óvodákhoz területileg közel eső utánpótlás-nevelő egyesületekkel, így a nálunk „végzett”, kosárlabdát szerető gyerekeknek lehetőséget nyújtunk az egyesületi keretek közötti folytatásra.

A kezdetektől napjainkig:

2005-ben indított első bázisunk 20 óvodát és 420 főt számlált, majd évről évre sikerült növelnünk a Kosárovi Óvodai bázisát. 
A XI. kerületi régió a MAFC támogatását élvezi, mely kiemelkedő utánpótlás bázissal, és több mint 100 éves hagyományokkal rendelkezik a sportág terén.
2006/2007-ben a III. kerületben is elindult a Kosárovi az ország egyik legnagyobb utánpótlás-nevelő egyesülete az Óbudai Kaszások támogatásával. 8 óvodával és 180 fővel induló bázisunk a kerületben is igen népszerű, és csaknem 100 fővel gazdagította az egyesület előkészítős korosztályát.
2007/2008-tól további vidéki bázisok csatlakoztak Biatorbágyon, Budaörsön, Herceghalmon és Bicskén, Mányban, Etyeken valamint a XX. kerületben.
Folyamatosan törekszünk egyesületi kapcsolataink bővítésén. 2017-re az MTK, a BEAC a Csata DSE, a Szentendrei Kosársuli és a Budafoki Kosárlabda Club is együttműködő Partner Egyesületünk.


A K
osárovis mozgásanyag általános, főbb elemei: 

- alapvető gimnasztikai (labdával és más tornaszerrel végrehajtott) gyakorlatok, gyakorlatsorok
- koordináció fejlesztés (általánosan és labdaspecifikusan),kondicionálás.
- a nagy-mozgásoktól a finomabb, kisebb, precízebb mozgásformák irányába történő fejlesztés; 
- testséma-érzékelés finomítása, jobb-bal irányok elsajátítása;
- figyelem és koncentrációfejlesztés;
- szabályértés;
- óvodai és iskolai testnevelési játékokkal való megismerkedés;
- szabad-mozgásos gyakorlatokkal való ismerkedés.

A mozgásanyag kosárlabdás szakmai anyaga:
- csoportos iránytartásos, irányváltásos, kerüléses, szembemozgásos, gyors-megállásos feladatok, játékok 
  elsajátítása, azok tempójának fokozása; 
- a kosárlabda helyes fogásának, birtoklásának kialakítására irányuló gyakorlatok megismertetése;
- kosárlabda védőhelyzet/alapállás oktatása;
- mozgás közbeni ütemváltások jelre;
- labdás bemelegítő, koordinációfejlesztő gyakorlatsorok;
- labdagurítások, -leütések, -vezetések helyben és haladással;
- labdaátadások különböző formáinak megismertetése (kétkezes mellső átadás, kétkezes pattintott átadások) 
- labdás páros gyakorlatok;
- rávezető kidobós-, és csapatjátékok;
- a csapat-csapat elleni, támadó-védő szituációk megismertetése;
- kosárlabdapalánkra történő dobások, játékok.

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy olyan szociális magatartásformákra neveljük a gyerekeket, melyek nem csak a sportoláshoz, hanem az alapvető társas kapcsolatokhoz is nélkülözhetetlenek (egyéni érdek-csapatérdek; csapatmunka; csapattársak tisztelete; önérvényesítés stb.). A játékok kiválasztásánál előnyben részesítjük a kezdetben egyszerűbb, majd később összetettebb csapatjátékokat, melyek lehetőséget nyújtanak az egyén-csapat reláció megismertetésére.